Kilka zdań o obowiązkowym ubezpieczeniu upraw

Rolnicy mają możliwość ubezpieczenia swojej produkcji roślinnej od klęsk żywiołowych ? np. powodzi, przymrozków, suszy czy huraganów ? które powodują ogromne straty w plonach. Takie ubezpieczenie będzie obejmowało nie tylko szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, ale również nakłady, jakie […]

Z jakich ubezpieczeń może skorzystać rolnik?

Posiadanie rolniczego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwala zabezpieczyć się rolnikowi na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związanych z gospodarstwem przez niego prowadzonym lub uprawami, jakimi się zajmuje. Obecnie rolnicy mogą korzystać z kilku opcji ubezpieczenia swoich upraw i gospodarstwa, co z całą […]