Kilka zdań o obowiązkowym ubezpieczeniu upraw

Rolnicy mają możliwość ubezpieczenia swojej produkcji roślinnej od klęsk żywiołowych ? np. powodzi, przymrozków, suszy czy huraganów ? które powodują ogromne straty w plonach. Takie ubezpieczenie będzie obejmowało nie tylko szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, ale również nakłady, jakie […]

Ubezpieczenie upraw i odszkodowanie

Kiedy decydujemy się na odważne przedsięwzięcie w naszym życiu, które w dodatku jest po części finansowane ze środków Unii Europejskiej, będziemy chcieliby nasze zaangażowanie dało jak najlepsze efekty. W związku z tym czasami nie warto oszczędzać, jeśli w grę wchodzi […]

Z jakich ubezpieczeń może skorzystać rolnik?

Posiadanie rolniczego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwala zabezpieczyć się rolnikowi na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związanych z gospodarstwem przez niego prowadzonym lub uprawami, jakimi się zajmuje. Obecnie rolnicy mogą korzystać z kilku opcji ubezpieczenia swoich upraw i gospodarstwa, co z całą […]

Zakres ochrony ubezpieczenia upraw

Jeżeli uprawiamy rolę lub zajmujemy się sadownictwem, to bez wątpienia powinniśmy posiadać ubezpieczenie upraw. Jest ono niezwykle ważne, ponieważ w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń negatywnie wpływających na jakość lub ilość plonów, ubezpieczenie pokryje wszelkie szkody jakie ponieśliśmy z tego […]