Gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda ? odszkodowanie z OC rolnika

Rolnicy zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Z ubezpieczeń tych wypłacone może być odszkodowanie, w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda, której zakres mieści się w zakresie umowy ubezpieczeniowej. W przypadku umów dotyczących odpowiedzialności cywilnej, o […]

Ubezpieczenia gospodarstw rolniczych

O tym, na jaką sumę ubezpieczony jest budynek gospodarczy wchodzący w skład gospodarstwa rolnego w ramach OC rolnika, decyduje sam ubezpieczający w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym. W praktyce jednak wygląda to tak, że właściciel nieruchomości szacuje orientacyjnie jej wartość, a […]

Ubezpieczenie upraw, a ryzyko szkód

Kiedy decydujemy się na hodowlę różnych warzyw i owoców, które będą dojrzewać bez żadnego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi, trzeba się liczyć wówczas z tym, że można ponieść straty. Takie ryzyko zawsze występuje, kiedy uprawy nie mają osłony ani przed deszczem, […]

Kilka zdań na temat ubezpieczenia OC rolników

Z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej korzysta bardzo duża liczba rolników. Tego rodzaju ubezpieczenia zapewniają, bowiem wypłatę odszkodowania w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, której skutkiem była śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Warto wiedzieć, […]