Rolnictwo ? główny sektor polskiej gospodarki

Rolnictwo jest sektorem gospodarki, odpowiedzialnym za dostarczanie płodów rolnych. W rolnictwie uzyskuje się zarówno produkty roślinne, jak i zwierzęce. Możliwe jest to dzięki dużemu nakładowi pracy związanej z uprawą odpowiednio roli, roślin, jak również chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. W […]