Praca zależna od natury

Praca w gospodarstwie rolnym, jak żadna inna, powiązana jest ściśle z naturą. To, bowiem natura wyznacza porę, w której wykonać należy poszczególne czynności i to od jej kaprysów zależy, czy plony będą takie, jak zostało to zamierzone. Zdarza się, bowiem […]

Gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda ? odszkodowanie z OC rolnika

Rolnicy zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Z ubezpieczeń tych wypłacone może być odszkodowanie, w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda, której zakres mieści się w zakresie umowy ubezpieczeniowej. W przypadku umów dotyczących odpowiedzialności cywilnej, o […]

Kilka zdań na temat ubezpieczenia OC rolników

Z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej korzysta bardzo duża liczba rolników. Tego rodzaju ubezpieczenia zapewniają, bowiem wypłatę odszkodowania w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, której skutkiem była śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Warto wiedzieć, […]

Ochrona produkcji rolnej

Dzisiaj coraz więcej rolników korzysta z dofinansowania z Unii Europejskiej, dzięki któremu możliwe jest rozwijanie swoich plantacji o nowe tereny, jak również podnoszenie jakości upraw (więcej: http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/dotacje;z;ue;dla;rolnikow;wplywa;tysiace;wnioskow,57,0,1286201.html). Mogą się jednak przytrafić nieszczęśliwe zrządzenia losu, które spowodują, że hodowane warzywa, owoce, […]