Gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda ? odszkodowanie z OC rolnika

Rolnicy zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Z ubezpieczeń tych wypłacone może być odszkodowanie, w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda, której zakres mieści się w zakresie umowy ubezpieczeniowej. W przypadku umów dotyczących odpowiedzialności cywilnej, o […]